Menu Zamknij

OGÓLNODOSTĘPNY PLAC ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWÓW, BOROWA, KOŁACZKOWICE W GMINIE MIEDŹNO

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno

Kwota dofinansowania: 51 967,00

Całkowita wartość projektu: 83 456,40

Miejsce realizacji operacji: Borowa, Władysławów, Kołaczkowice

Okres realizacji: 15.10.2010 – 23.02.2012

Cel operacji: poprawa funkcjonalności obszaru poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Borowa, Władysławów, Kołaczkowice, a także mieszkańców Gminy Miedźno i osób przyjezdnych. Projekt przyczynił się do podniesienia standardu życia oraz atrakcyjności turystycznej wsi Władysławów, Borowa, Kołaczkowice.

W ramach zadania przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na zakup, dostawę i montaż drewnianych placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Borowa, Władysławów, Kołaczkowice. Po dokonaniu wyboru wykonawcy robót dnia 11.10.2011 roku rozpoczęto prace związane z montażem drewnianych placów zabaw. Każdy z wykonanych placów zabaw obejmował: zestaw zabawowy, huśtawkę równoważną, piaskownicę, huśtawkę dla 2 osób, ławeki z oparciem, kosz na śmieci, 2 huśtawki sprężynowe, drabinki zręcznośćiowe: poziomą i skośną, przeplotnię oraz regulamin placu zabaw. Prace zostały odebrane dnia 25.10.2011 r. zgodnie ze sporządzonym protokołem odbioru. Dnia 23.02.2012 roku został złożony wniosek o płatność, który został pozytywnie rozpatrzony , dzięki czemu inwestycja mogła być współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Skip to content