Menu Zamknij

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” (BOISKO PIŁKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM) W MIEDŹNIE

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno

Wartość całkowita: 1 049 179,30 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 826 000,00 zł (w tym 493 000,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 333 000,00 zł ze środków Województwa Śląskiego)

Miejsce realizacji operacji: Miedźno, ul; Szkolna 5

Okres realizacji operacji: 31.03.2011 – 22.11.2011

W ramach projektu zostało wykonane:

  • boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m (pole do gry 26 m x 56 m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m, wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6 m, wyposażony w trwale montowany do podłoża sprzęt sportowy (dwie bramki do gry w piłkę nożną),
  • boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m, wyposażone w sprzęt sportowy trwale montowany do podłoża (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową),
  • budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni 60 m2 , zaprojektowany jako budynek murowany, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenia gospodarcze obiektu i trenera środowiskowego,
  • oświetlenie kompleksu – 8 slupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.
Skip to content