Menu Zamknij

Termomodernizacje i wymiany źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedźno w latach 2008-2014, wartość ogółem 975847,72 zł

Rok 2008

  1.  Remont i Termomodernizacja Budynku „Agronomówki” w miejscowości Miedźno w kwocie 91 387,76 zł.
  2. Termomodernizację budynku komunalnego ”Dom Nauczyciela”  w Ostrowach nad Okszą w kwocie 129 397,98 zł.

Rok 2010

  1.   Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu szkół w Ostrowach nad Okszą w kwocie 89 841,76 zł.

Rok 2013

  1.  Termomodernizacja budynku Gminnego ośrodka Kultury w Miedźnie w kwocie 267 098,17 zł. Inwestycja dofinansowana z EF PROW w kwocie 126 816,00 zł.

Rok 2014

  1. Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym „Dom Nauczyciela ”w Miedźnie w kwocie 30 500,31 zł.
  2. Termomodernizacja budynku sportowego „LKS Miedźno” w Miedźnie w kwocie 367 621,74 zł.
Skip to content