Menu Zamknij

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 31 lipca 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia 54/2023 z dnia 24-07-2023 r.;

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl.

Uwagi, które wpłyną po dniu 10 sierpnia 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 2010 r.

Skip to content