Menu Zamknij

Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 22 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 41/2023 z dnia 17-05-2023 r.;

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. 

Uwagi, które wpłyną po dniu 31 maja 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 2010 r.

Skip to content