Menu Zamknij

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, na rok szkolny 2023/2024

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 1 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. w Urzędzie Gminy w Miedźnie.

W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 października 2023 r.

Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Wniosek gotowy do druku dostępny jest do pobrania na stronie: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/index.php?idg=6&id=1168&x=4&y=1

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można także pobrać na biurze podawczym Urzędu Gminy Miedźno.

Skip to content