Menu Zamknij

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Szanowni Państwo;

w związku z ogłoszonym w dniu 16 sierpnia 2023 r. przez Panią Marlenę Maląg Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, uprzejmie informuję, że podmiotami uprawnionymi do ubiegania się na środki finansowe Funduszu Solidarnościowego w ramach ww. programu są jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego. Każda jednostka samorządu terytorialnego z województwa śląskiego (nie tylko wnioskująca) zobowiązana jest do upublicznienia ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków do ww. Programu na stronie podmiotowej gminy/powiatu.

Wnioskodawca przed aplikowaniem do ww. Programu obwiązany jest do szczegółowego zapoznania się z zapisami programowymi.

Poniżej przedstawiam terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl , w terminie
    do 15 września 2023 r.

Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl   .

  1. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu)
    i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych
    z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do 6 października 2023 r.
  2. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od daty przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami znajdą Państwo pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
Skip to content