Menu Zamknij

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i za pobyt w ośrodkach wsparcia

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 15 maja 2023 r. do 25 maja 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i za pobyt w ośrodkach wsparcia. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 38/2023 z 10 maja 2023 r .

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl.

Uwagi, które wpłyną po dniu 25 maja 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 2010 r.

Skip to content