Menu Zamknij

Rekrutacja do projektu  „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

W dniach 13 – 28 maja 2024 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026.

Szczegóły dotyczące projektu oraz rekrutacji określa Regulamin wraz z załącznikami. 

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie w formie papierowej następujących dokumentów:

  1. Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie (Załącznik nr 6-9 do Regulaminu)
  2. Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu pn. „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024 -2026 (Załącznik nr 10 do Regulaminu)
  3. Rekomendacji do udziału w projekcie (Załącznik nr 11 do Regulaminu)
  4. Zaświadczenia potwierdzającego zaangażowanie w jednostce samorządu terytorialnego (Załącznik nr 12 do Regulaminu)
  5. Oświadczenia kandydata na uczestnika projektu (Załącznik nr 19 do Regulaminu).

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno pok. Nr 28.

Skip to content