Menu Zamknij

Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miedźno

Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Miedźno (stan od początku trwania programu do dnia 31 grudnia 2023 r.)

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie480 
Liczba zawartych umów o dofinansowanie 452
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 375
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 8 767 268,12

Za pośrednictwem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w 2023 roku złożonych zostało 51 wniosków o dofinansowanie, których łączna wartość podpisanych umów z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 2 806 000,00 zł. Od dnia funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czyste Powietrze” tj. od 01.08.2019 roku złożonych zostało 210 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę  5 592 844,30 zł.

Skip to content