Menu Zamknij

Podsumowania i plany. Słowo wójta Piotra Derejczyka na 2024 rok

Szanowni Mieszkańcy

Za nami rok 2023. Czas więc na krótkie podsumowanie i bilans naszych
całorocznych działań, a także rzucenie okiem w przyszłość na to, co nas
czeka w najbliższych dwunastu miesiącach.

Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że rok 2023 był dobrym okresem dla
naszej wspólnoty. Pomimo wielu wyzwań makroekonomicznych, szczególnie
pod kątem wzrostu kosztów utrzymania i budowy infrastruktury,
spowodowanych inflacją, rozsądnie gospodarowaliśmy finansami gminy,
zapewniając realizację wszystkich niezbędnych potrzeb, jak i projektów
inwestycyjnych, które już odmieniają wizerunek naszej gminy, podnoszą
jakość, bezpieczeństwo i komfort życia. Z sukcesem sfinalizowaliśmy
wszystkie zaplanowane zadania.

W tym miejscu nie sposób nie wymienić modernizacji trzech gminnych
obiektów użyteczności publicznej. Mowa oczywiście o przebudowie budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej, a także remiz w Borowej i we
Władysławowie. Budynki te oraz przylegające do nich otoczenie bez
wątpienia stały się pięknymi wizytówkami sołectw. Przeszły gruntowną
termomodernizację, wyposażyliśmy je w ekologiczne źródła ciepła i
odnawialne źródła energii.

Szkoła w Mokrej dostosowana została do nowoczesnych standardów
nauczania. Dla dobra naszych dzieci i młodzieży. Strażnice natomiast
będą mogły już służyć nie tylko strażakom-ochotnikom, ale i pozostałym
mieszkańcom, jako centra kultury i rozwoju wsi. Mamy nadzieję, że staną
się przestrzenią inspirującą do organizacji wydarzeń – warsztatów,
spotkań edukacyjnych oraz różnorodnych działań społecznych. Stworzą
obszar do integracji, rozwijania pasji i współtworzenia lokalnej
tożsamości.

Dokończenie modernizacji szkoły w Mokrej nie było zresztą jedynym
zadaniem w poprawę infrastruktury naszych placówek oświatowych. ZSP w
Ostrowach nad Okszą przeszło gruntowną modernizację kotłowni. Dzięki
również wsparciu pozyskanych środków unijnych budynek zasilany jest
obecnie dwoma nowoczesnymi piecami na biomasę. Zmodernizowaliśmy przy
tym całą niezbędną do tego aparaturę towarzyszącą. Przy ZSP w Miedźnie z
kolei wyremontowaliśmy otoczenie przed szkołą. Tworząc nowe miejsca
parkingowe oraz wjazdy poprawiliśmy znacząco estetykę tej przestrzeni,
jak i zadbaliśmy o bezpieczeństwo uczniów dowożonych do placówki
szkolnymi autobusami.

W minionych dwunastu miesiącach aktywnie działaliśmy także na niwie
dalszej poprawy infrastruktury drogowej. I choć realne nakłady na te
cele były dużo mniejsze niż w latach ubiegłych, gdyż wydatnie
przebudowaliśmy ulice Ogrodową i Łąkową w Ostrowach nad Okszą, to gros
pracy poświęciliśmy na przygotowanie inwestycji, które rozpoczną się w
2024 roku.

Właśnie w tym obszarze mamy podpisane już umowy z wykonawcami przebudowy
ulicy Sportowej w Ostrowach nad Okszą, odcinków chodników w ciągu ulicy
Ogrodowej w tej samej miejscowości oraz ulicy Władysława Jagiełły w
Miedźnie, modernizacji siedmiu ciągów w Borowej – Głównej, ks. Morawca,
Wesołej, Nadrzecznej, Sosnowej, Dębowej i Brzozowej – oraz realizację
czterech etapów przebudowy układu drogowego w rejonie Kołaczkowic
Dużych, Kołaczkowic Małych i Wapiennika. Na dwa kolejne odcinki w
Kołaczkowicach Dużych pozyskaliśmy w połowie października 8 mln zł z
funduszy rządowych, więc i to zadanie zapewne wejdzie w ciągu roku do
naszego budżetu.

Poprawa infrastruktury drogowej zogniskuje więc nasze działania w
najbliższych latach. Już w tej chwili mamy podpisane umowy wykonawcze na
około 30 mln zł, a kolejne dwa etapy w Kołaczkowicach to koszt około 10
mln zł. Obecnie pracujemy nad specyfikacją przetargową tego zadania.

Rok 2023 był także kolejnym etapem budowy od podstaw infrastruktury
oświetleniowej, którą to inwestycję realizujemy w partnerstwie
publiczno-prywatnym. Władysławów, Mokra, Ostrowy nad Okszą, Mazówki mają
już zapewnione nowoczesne i, co ważne dla gminy, energooszczędne
oświetlenie. Prace trwają w kolejnych sołectwach. Prace te uzupełnimy
wymianą kolejnych ponad pół tysiąca punktów świetlnych w ramach programu
„Rozświetlimy Polskę”. A muszę jeszcze dodać, że wszystkie projekty
drogowe, które realizujemy, zawsze mają w zakresie prac budowę lub
modernizację oświetlenia ulicznego.

Jasne jest, że wielu z tych przedsięwzięć nie udałoby się nam wykonać
bez pozyskania środków zewnętrznych. W okresie ostatnich lat jest to bez
mała 50 mln zł pieniędzy unijnych i krajowych, które wspomagają misję
tworzenia z naszej wspólnoty samorządowej lepszego miejsca do życia.
Dobrze wykorzystaliśmy pojawiające się szanse, za co chciałbym
podziękować wszystkim pracownikom samorządowym. Ich pasja i
zaangażowanie stanowi źródło pozytywnej energii i przynosi korzyści dla
całej gminnej społeczności.

Nie stoimy w miejscu, stawiamy na dalszy, dynamiczny rozwój. W 2024 roku
planujemy zainwestować także w projekty modernizacji placów zabaw dla
najmłodszych, przestrzeni rekreacyjnych i w tereny zielone. Opracowujemy
ponadto koncepcję budowy gminnego żłobka, na co pozyskaliśmy środki, i
mam nadzieję, że budowę rozpoczniemy w 2025 roku.

Wiosną bieżącego natomiast ma ruszyć budowa mieszkań społecznych w
Ostrowach nad Okszą. Wybuduje je spółka, której jesteśmy, jako gmina,
udziałowcem – SIM Śląsk Północ. Przetarg na wykonawcę właśnie się
rozstrzyga, a my już dzisiaj zapraszamy Państwa, wszystkich
zainteresowanych, na spotkania informacyjne w sprawie tej inwestycji.
Stworzenie niemal trzydziestu mieszkań da nam szansę na przyciągnięcie
nowych mieszkańców.

W Nowy Rok wchodzimy więc bez kompleksów, ze świadomością dobrze
wykorzystanej szansy, z wielkimi planami i konkretną wizją dobrej
kontynuacji rozwoju gospodarczego i społecznego naszego samorządu.
Stawiamy na transparentność, partycypację społeczną i aktywny dialog z
mieszkańcami. To Państwa sugestie kształtują gminną strategię rozwoju i
przyszłość naszej społeczności.

Wszystkiego najlepszego w Nowym 2024 Roku.

Piotr Derejczyk
Wójt Gminy Miedźno

Skip to content