Wójt Gminy

Piotr Derejczyk

Pozostałe stanowiska

Zdzisław Bęben

Sekretarz

Agnieszka Związek

Skarbnik

Grażyna Borycka