Wójt Gminy

Piotr Derejczyk

Pozostałe stanowiska

Sekretarz

Agnieszka Związek

Skarbnik

Andrzej Kluczny