Menu Zamknij

Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Szanowni Państwo,

Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

W załączeniu :

– ogłoszenie Banku Żywności w Częstochowie o naborze OPL

– deklaracja uczestnictwa dla organizacji chcących realizować FEPŻ w Podprogramie 2023

– Wytyczne Instytucji Zarządzającej w Podprogramie 2023

– Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

– Strategia komunikacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Początkowym etapem jest wyłonienie Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) na terenie gminy Miedźno.

Deklarację uczestnictwa Organizacji Partnerskiej Lokalnej należy złożyć do 4 grudnia 2023 r.

Organizacje chcące uczestniczyć w programie przesyłają do Banku Żywności w Częstochowie skany deklaracji wraz ze statutem organizacji, a następnie dostarczają je osobiście lub pocztą na adres biura:

Bank Żywności w Częstochowie

ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 309

42-217 Częstochowa 

Skip to content