Menu Zamknij

Montujemy nowe piece na pellet w ZSP w Ostrowach nad Okszą

Wykonawca przebudowy kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą, firma Miarpol Sp. z o.o., rozpoczął montaż nowych pieców na biomasę.

zobacz

Modernizacja kotłowni realizowana jest w ramach partnerskiego z Gminą Przystajń przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i
Miedźno”, które uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.186.188,80 zł, z czego część przypadająca na Gminę Miedźno to 932.951,92 zł.

W ramach zadania zaplanowano demontaż istniejącej kotłowni węglowej i roboty budowlano-adaptacyjne pomieszczenia kotłowni. Prace obejmą ponadto dostawę i montaż kotłów na biomasę wraz z systemem zbiorników buforowych oraz z podłączeniem do istniejącej instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Całkowity koszt inwestycji to 1.991.500,69 zł.

Skip to content