Menu Zamknij

Oświadczenie Wójta Gminy Miedźno Piotra Derejczyka

Szanowni Mieszkańcy.

Na jednym z kłobuckich profili facebook’owych ukazał się artykuł
sugerujący nieprawidłowości przy wynajmie lokali, które znajdują się w
mieszkaniowym zasobie gminy. Artykuł jest nierzetelny i jednostronny,
gdyż „redakcja” nie zwróciła się do mnie z wnioskiem o zajęcia
stanowiska w sprawie, do czego obligują przepisy ustawy prawo prasowe.
Posługiwanie się informacjami zasłyszanymi urąga wszelkim standardom
dziennikarstwa i w tym przypadku spowodowane jest trwającą kampanią
wyborczą. Znamienny jest fakt, że nikt z pracowników tej „redakcji” nie
miał odwagi podpisać się pod opublikowanymi treściami.

Po pierwsze, chcę sprostować nieprawdziwą informację, że lokale
mieszkalne, które powstały w budynku w Izbiskach miały być lokalami
socjalnymi. Autor artykułu sugeruje, że samowolnie zmieniłem ich
przeznaczenie na lokale służbowe. To nieprawda. Lokale mieszkalne,
którymi Gmina Miedźno dysponowała w budynku szkoły w Izbiskach od zawsze
były lokalami służbowymi, a po przebudowie obiektu ich funkcja się nie
zmieniła.

Faktem jest, iż przed przebudową budynku byłej szkoły w Izbiskach, po
wyprowadzeniu się z mieszkań służbowych przez nauczycieli świadczących
prace na terenie Gminy Miedźno, mój poprzednik wynajął te lokale dwóm
najemcom, co do których moglibyśmy mówić, iż najem przybrał formę najmu
mieszkań socjalnych. Gmina Miedźno z tytułu takiego działania poniosła
jednak ogromne koszty. Lokale zostały zdewastowane, a opłaty czynszowe i
za media, które wynikały z umowy najmu, nie były uiszczane.

Z tytułu najmu pierwszego lokalu na dzień dzisiejszy widnieje zadłużenie
wynoszące wraz z ustawowymi odsetkami 73.642,02 zł oraz zadłużenie
100,18 zł z tytułu refaktur za energię elektryczną. Z drugiego natomiast
– 36.409,29 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu nieuregulowanego
czynszu i 206,68 zł wraz z odsetkami za energię elektryczną. Pomimo
wystawionych tytułów egzekucyjnych nie mamy możliwości odzyskania tych
pieniędzy. Osoby te nie mają żadnych oficjalnych dochodów ani tytułów
prawnych do nieruchomości, na których gmina mogłaby zabezpieczyć
wierzytelności.

Przystępując do przebudowy budynku byłej szkoły w Izbiskach, ta
inwestycja gminna była konsultowana z mieszkańcami sołectwa. Pomni złych
doświadczeń z wcześniejszymi lokatorami kategorycznie przeciwstawiali
się stworzeniu lokali socjalnych. Obiecałem, że przywrócona im będzie
pierwotna funkcja, czyli lokali służbowych na potrzeby pracowników
naszego samorządu. Nigdy też na sesjach Rady Gminy Miedźno lub
wyjaśniając założenia inwestycji nie twierdziłem, że lokale te będą
pełnić funkcję lokali socjalnych. Nieprawdą jest więc, co sugeruje autor
artykułu, że wprowadziłem radnych w błąd. Ponadto autor nie podaje,
którzy radni czują się wprowadzeni w błąd. Takie niepoparte faktami
sugestie są zwykłą manipulacją.

Gminy mają swobodę w zakresie ustalania czynszu za mieszkania komunalne.
W Gminie Miedźno do tej pory obowiązuje w tym zakresie Zarządzenie nr
25/2013 Wójta Gminy Miedźno. Lokatorzy zobligowani są także ponosić
opłaty niezależne za media: CO, wodę, kanalizację. Stawki czynszów muszą
jednak odzwierciedlać np. stan lokalu oraz budynku, stąd w Gminie
Miedźno nie wszystkie stawki czynszów są obecnie zgodne z tym
zarządzeniem.

Maksymalne stawki czynszu w lokalach z zasobu gminy są natomiast ściśle
regulowane przepisami prawa. Stawka czynszu za 1m² powierzchni
użytkowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie
może przekraczać 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu.

Na podstawie Obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 26 września 2023
roku wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych z IV kwartał 2023 roku i I kwartał 2024
roku dla terenu województwa śląskiego (oprócz miasta Katowice) wynosił
5851 zł. Uwzględniając więc ustawowy próg maksymalny 3 proc. wartości
odtworzeniowej lokalu za 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
daje to kwotę czynszu 14,63 zł za 1 m² na miesiąc.

Pierwszy z lokali w Izbiskach wynajęty został na biuro spółki SIM Śląsk
Północ Sp. z o.o., której Gmina Miedźno jest udziałowcem, a której celem
jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu w gminach
partnerskich. Umowa najmu lokalu użytkowego podpisana została 31.10.2022
roku na okres od 1.11.2022 roku do 31.01.2023 roku oraz umowa podpisana
31.01.2023 roku na okres od 1.02.2023 do 30.10.2025 roku. Kwotę czynszu
ustalono w oparciu o czynsz jaki płaci Gabinet Weterynaryjny w Miedźnie,
tj. 15 zł netto za 1m² powierzchni, podwyższając ją do 20 zł netto za
1m². Czynsz wynosi więc 666,00 zł netto za lokal, czyli 819,18 zł
brutto.

Drugi z lokali został wynajęty w 26.04. 2022 roku pani Agnieszce
Związek, jako dyrektorowi ds. Inwestycji w Gminie Miedźno. Obecnie na
urlopie bezpłatnym, oczywiście nie pobierająca wynagrodzenia. Wniosek o
przydział mieszkania wpłynął 4.03.2020 roku, kiedy pani Agnieszka
Związek pełniła funkcję Sekretarza Gminy Miedźno. Czynsz najmu wynosi
877,96 zł plus opłaty niezależne za media. Maksymalna stawka czynszy za
ten lokal, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
mogłaby wynosić 1258,18 zł.

Pani Agnieszka Związek pełni obecnie funkcję prezesa SIM Śląsk Północ.
25 marca 2024 roku pani doprowadziła do podpisania umowy z firmą Bau Sp.
z o.o., która przystępuje do budowy 27 mieszkań społecznych na wynajem
przy ulicy Wąskiej Chabrowej w Ostrowach nad Okszą. Wartość tej
inwestycji to około 15 mln zł.

Kwota czynszu, którą uiszcza pani Agnieszka Związek, została ujawniona
za jej zgodą, na jej wyraźną prośbę.

Piotr Derejczyk
Wójt Gminy Miedźno

Skip to content