Menu Zamknij

Susza – zgłoś szkodę rolniczą. Złóż wniosek przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą”

Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w związku z suszą powinni zgłaszać wnioski bezpośrednio za pomocą publicznej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zobacz

Link do aplikacji -> https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem w/w aplikacji.

Aby złożyć wniosek przez aplikację producent rolny musi mieć założony profil zaufany. Złożenie wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Jeżeli rolnik chciałby dodatkowego oszacowania szkód przez komisję gminną, wówczas powinien złożyć wniosek do Urzędu Gminy, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody (tj. przed zbiorem).

Szacunki komisji NIE GWARANTUJĄ wyższego odszkodowania!

Do wypełnionego wniosku o oszacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023. Wnioski bez wymaganego załącznika nie będą przyjmowane.

Dodatkowe szacowanie szkód przez komisję jest działaniem nieobowiązkowym. Samo oszacowanie szkód przez komisję gminną bez zgłoszenia szkody przez aplikację, nie pozwoli na wygenerowanie protokołu i brak będzie podstaw do otrzymania pomocy.

Skip to content