Menu Zamknij

Wybudujemy perony i wiaty przystankowe w ramach unijnego projektu

21 sierpnia wójt Piotr Derejczyk wziął dzisiaj udział w podpisaniu umowy o partnerstwie w kwestii realizacji projektu „Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin:Kłobuck, Miedźno i Popów”. W jego ramach na obszarze naszej gminy wybudujemy wiaty i perony przystankowe.

Jest to pierwszy znaczący krok w kierunku realizacji inwestycji dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach perspektywy finansowej  FE SL 2021- 2027, w zakresie rozwoju transportu publicznego w gminach powiatu kłobuckiego. Dostarczone poprzez centra przesiadkowe rozwiązania umożliwią swobodną i niskoemisyjną komunikację mieszkańców gmin Subregionu Północnego.

W uroczystym podpisaniu porozumienia obok wójta Piotra Derejczyka udział wzięli także Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Wójt Gminy Popów Jan Kowalik, Członek Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zarazem Starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela oraz Dyrektor Biura Związku Wojciech Ostaszewski.

Skip to content