Menu Zamknij

„Aktywna tablica” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie wzbogacił się o nowe,
interaktywne pomoce dydaktyczne.

W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna
tablica” na lata 2020-2024.

Jednym z beneficjentów działania została właśnie nasza rodzima placówka
oświatowa. Wartość grantu wyniosła 35000 zł, zaś wkład z budżetu gminy –
8750 zł.

Dzięki temu zostały zakupione dwa monitory interaktywne, oprogramowanie
oraz pomoce dydaktyczne służące podnoszeniu kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Sprzęt pozyskany w ramach programu wykorzystywany jest na zajęciach
logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych oraz
dydaktyczno- wyrównawczych – podkreśla dyrekcja szkoły.

Serdecznie gratulujemy.

Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie

Skip to content