Menu Zamknij

Konkurs artystyczny SIM Śląsk Północ

SIM Śląsk Północ oraz Fundacja Sztuka w Inwestycji ogłosiły konkurs.
Jego celem jest stworzenie powtarzalnych dzieł sztuki, które będą
eksponowane w inwestycjach realizowanych przez spółkę.

– Ceramiczna mozaika, rzeźba z brązu, ze stali nierdzewnej, z żeliwa,
płaskorzeźba, witraże, instalacje artystyczne czy obiekty małej
architektury – to tylko niektóre z form, jakie może przybrać dzieło
zgłoszone do konkursu. Wyłonieni artyści zostaną zaproszeni do
nawiązania współpracy i realizacji swoich dzieł – informują
przedstawiciele Fundacji.

Poprzez kooperację z Fundacją, SIM Śląsk Północ w częściach wspólnych
realizowanych inwestycji mieszkaniowych chce wyeksponować dzieła sztuki,
które pozwolą uzyskać unikalną wartość i tożsamość każdego z
prowadzonych projektów inwestycyjnych.

– Integracja sztuki z architekturą to jedno z wyzwań, jakie stawia przed
sobą kierowana przeze mnie spółka. Dbałość o estetykę przestrzeni
wspólnych, takich jak hol czy otoczenie budynku, poprzez umieszczenie
instalacji artystycznych znacznie urozmaici i wzbogaci wrażenia
mieszkańców. Przestrzenie wspólne są zazwyczaj miejscem spotkań.
Elementy artystyczne w centralnych punktach będą zatem zachęcać do
sąsiedzkiej interakcji i integracji. Uzyskamy dzięki temu pożądaną
wartość społeczną, harmonijne środowisko życia sprzyjające rozwojowi, a
jednocześnie wykreujemy unikalną tożsamość każdego z naszych projektów –
mówi Agnieszka Związek, prezes SIM Śląsk Północ.

Fundacja „Sztuka w Inwestycji” realizuje cele Krajowej Polityki
Miejskiej, która diagnozuje najważniejsze wyzwania rozwojowe miast i ich
obszarów funkcjonalnych, jak dbałość o ład przestrzenny i estetyczny
oraz poprawę dostępności mieszkaniowej. Identyfikuje swoje wartości
poprzez rozwój w harmonii z naturą, włączenie społeczne, odzyskanie
poczucia przynależności czy piękno i inspirację sztuką, które mają być
odpowiedzią na potrzeby wykraczające daleko poza samą funkcję
mieszkalną.

Termin składania ofert w konkursie upływa z końcem stycznia 2024 roku.
Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie
https://www.sztukawinwestycji.pl w zakładce „Konkursy”.

-> https://www.sztukawinwestycji.pl
-> https://www.simslaskpolnoc.pl
-> https://www.facebook.com/SlaskPolnoc

Skip to content