Menu Zamknij

Budujemy mieszkania w Ostrowach nad Okszą. Nabór przyszłych mieszkańców ruszy jesienią

28 lipca Rada Gminy Miedźno podjęła dwie kluczowe uchwały. Pierwsza związana jest z kryteriami i zasadami przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Śląsk Północ. Druga dotyczy kwestii ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Wąskiej w Ostrowach nad Okszą. Powstaną trzy budynki z łącznie dwudziestoma siedmioma mieszkaniami. Pierwsi lokatorzy mają odebrać klucze do własnych mieszkań już z początkiem 2026 roku.

SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. to Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa realizująca non profit budownictwo społeczne na zasadach określonych w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. To podmiot z siedzibą w Lublińcu, który został powołany do życia pod koniec lutego 2022 roku przez Krajowy Zasób Nieruchomości oraz przedstawicieli trzynastu samorządów z województw śląskiego i opolskiego. Zadaniem spółki jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

– Misją spółki SIM Śląsk Północ jest rozwój mieszkalnictwa na lokalnych rynkach, zapewniający wysoką jakość życia mieszkańców. Jakość niniejszą rozumiemy jako zwiększenie dostępności oferty mieszkaniowej, jak i przede wszystkim dbałość o klientów, zapewnienie im komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Nasze działania w obszarze mieszkalnictwa będą wartością dodaną dla całych lokalnych społeczności, gdyż winny stanowić impuls dla wielu rodzajów aktywności oraz rozwoju szeroko pojętej przedsiębiorczości – wyjaśnia Agnieszka Związek, prezes SIM Śląsk Północ.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to przełom na rynku nieruchomości w kraju i szansa na zaoferowanie przystępnych cenowo lokali mieszkańcom również niewielkich gmin. SIM ma zadanie, by osoby, które nie mają zdolności kredytowej na zakup mieszkania, dostały szansę zamieszkać we własnym lokum, a z czasem dojść także do własności takiego mieszkania. Obecnie wolumen obejmuje ich blisko siedemset w całej spółce, a w regionie częstochowskim powstaną na terenie gminy Miedźno oraz w Koniecpolu.

– W przypadku gminy Miedźno przygotowana jest już koncepcja architektoniczna zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Wąskiej w Ostrowach nad Okszą. W ramach „Akacjowej Ostoi”, bo taką nazwę będzie nosić kompleks, przewidziano wzniesienie trzech budynków z łącznie dwudziestoma siedmioma lokalami. To trzy bloki po dziewięć mieszkań, o różnorodnej strukturze i metrażach – mówi prezes Związek.

W ramach przedsięwzięcia „Akacjowa Ostoja” planowane są mieszkania o metrażach od 35 m² do 71 m², zlokalizowane w niewysokich, trzykondygnacyjnych kameralnych budynkach. Osiedle charakteryzuje
nowoczesny design, będzie przyjazne dla osób niepełnosprawnych i ekologiczne, wykorzystujące odnawialne źródła energii. Powstaną także czterdzieści cztery miejsca parkingowe, w tym sześć dla osób niepełnosprawnych.

– Głównym celem, który nam przyświecał, kiedy przystępowaliśmy do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, jest zapewnienie, szczególnie młodym ludziom, przystępnego cenowo zasobu mieszkań. Nasza gmina potrzebuje takiej oferty. Piękne mieszkania przyciągną nowych mieszkańców, którzy tutaj będą zakładać swoje rodziny i z naszą gminą zwiążą swoje życiowe plany. To inwestycja w naszą przyszłość – mówi z zadowoleniem Piotr Derejczyk, wójt gminy Miedźno. – Nowe mieszkania z pewnością wpłyną na dynamikę rozwoju całej gminnej społeczności, poprawią jakość życia mieszkańców, ale i przyczynią się do wzrostu lokalnej gospodarki. Nowi mieszkańcy, to przecież także realne wpływy do budżetu gminy – uzupełnia.

Mieszkania w SIM dedykowane są osobom, które wykażą tzw. zdolność czynszową, czyli będą w stanie regularnie płacić czynsz, określony jednak na zasadach dużo korzystniejszych niż obecne ceny rynkowe. Ustawa przewiduje, że aby ubiegać się o mieszkanie w SIM nie można mieć tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Ponadto pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, jak również osoby starsze, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia. Umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30 proc. kosztów budowy lokalu mieszkalnego.

Zgodnie jednak z zatwierdzonym montażem finansowym, wysokość partycypacji ustalona w SIM Śląsk Północ wyniesie 20 proc. kosztów budowy lokalu mieszkalnego. Jej opłacenie jest obligatoryjne. Warto
pamiętać, że partycypacja spełnia dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze pozwala obniżyć wartość zaciąganego kredytu na budowę mieszkań, a co za tym idzie – zmniejsza stawkę czynszu. Po drugie, umożliwia najemcom dojście do własności po minimum piętnastu latach najmu.

– Budowa osiedla „Akacjowa Ostoja” to przykład bardzo dobrej współpracy spółki z gminą Miedźno i wójtem Piotrem Derejczykiem. Samorząd wypełnił wszelkie wymogi prawne, które determinują sam proces wykonawczy. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej jest kolejnym wielkim krokiem milowym. Te akty prawne pozwolą nam wystąpić do kłobuckiego starostwa o pozwolenie na budowę, a w konsekwencji ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i rozpocząć prace budowlane. Jak wszystko pójdzie sprawnie, powinny się one rozpocząć wiosną przyszłego roku – podkreśla prezes Agnieszka Związek.

Zgodnie z ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa nabór najemców do inwestycji SIM przeprowadza gmina, na której terenie ta inwestycja jest realizowana. Rada Gminy Miedźno, zatwierdzając uchwałę w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach SIM, dała więc lokalnym władzom zielone światło, by uruchomić procedurę naboru przyszłych mieszkańców osiedla w Ostrowach nad Okszą.

– Biorąc pod uwagę aktualne ceny rynkowe zakupu nowego mieszkania lub budowy domu, to partycypacja w kosztach na poziomie 20 proc. tej wartości jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem. Najemcy, którzy zadeklarują chęć stania się w przyszłości właścicielami przyznanego lokum, w kwocie czynszu będą mieć zawartą część, która posłuży jako spłata kosztów budowy tego mieszkania – podkreśla wójt Piotr Derejczyk. – Już obecnie odbieramy bardzo pozytywne opinie o projekcie. Jest także spore zainteresowanie. Myślę, że za kilka tygodni ruszymy oficjalnie z naborem chętnych. Aktualne informacje zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej miedzno.pl oraz w mediach społecznościowych – dodaje.

źródło: SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.

Skip to content