Menu Zamknij

Dofinansowania na wymianę pokryć azbestowych

Do 12 stycznia 2024 roku mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia
na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z
materiałów zawierających azbest mogą się ubiegać z dofinansowanie.

To już drugi nabór wniosków o taką pomoc finansową. Wsparcie na wymianę
pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w
gospodarstwach rolnych przeznaczone jest dla osób fizycznych
podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, lub będących
beneficjentami płatności bezpośrednich.

Ubiegający się o to wsparcie powinni mieć również nadany numer w
ewidencji producentów rolnych i być właścicielami lub współwłaścicielami
budynku, na którym planowana jest wymiana pokrycia dachowego.

Stawka pomocy wynosi 40 zł za m², a dofinansowanie dotyczy wymiany
maksymalnie 500 m² dachu. Na etapie składania wniosków, które można
aplikować wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych
ARiMR, będzie można wystąpić o przyznanie pięćdziesięcioprocentowej
zaliczki.

Ułatwieniem ma też być zniesienie obowiązku dołączenia do dokumentów
kopii zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych, zezwoleń
lub innych decyzji. Teraz zainteresowany wsparciem będzie musiał
oświadczyć, że dopełni niezbędnych formalności związanych z realizowaną
inwestycją we właściwym miejscowo starostwie powiatowym.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie internetowej
ARiMR -> https://tiny.pl/cskd7 lub w Śląskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego.

źródło: ARiMR

Skip to content