Menu Zamknij

Przebudowa ulicy Sportowej w Ostrowach nad Okszą. Umowa podpisana

Wójt Piotr Derejczyk oraz pan Robert Hucz, właściciel firmy Hucz Sp. z
o.o. z Boronowa, podpisali umowę na przebudowę ulicy Sportowej w
Ostrowach nad Okszą. Prace prowadzone będą w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”.

Postępowanie przetargowe na to zadanie rozstrzygnięte zostało 6 grudnia.
Przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą cenowo ofertę. Wartość
zadania to 2.060.290,10 zł.

Zamawiane roboty związane z rozbudową drogi mają zapewnić poprawę
warunków ruchu drogowego i poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę
miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców Ostrów nad Okszą.

Do kompleksowego remontu pójdzie odcinek o długości 541 metrów.
Powstanie nie tylko nowa nawierzchnia, ale również jednostronny chodnik,
a ulica zostanie odwodniona poprzez budowę kanalizacji deszczowej.
Zagospodarowane będą także pobocza i przydrożne rowy.

Przeprowadzona rozbudowa drogi ma zapewnić wzrost bezpieczeństwa ruchu
drogowego i komfortu poruszania się pojazdów i pieszych, a także
obniżenie poziomu hałasu oraz zapylenia. Dzięki budowie kanalizacji
deszczowej nastąpi natomiast wyraźna poprawa gospodarki gruntowo-wodnej.

Na projekt pozyskaliśmy pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Spodziewane dofinansowanie ma wynieść 1.028.834,4 zł.

Skip to content