Menu Zamknij

Gmina Miedźno przeciwko planom likwidacji X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku

Na LIV sesji Rady Gminy Miedźno, która odbyła się 30 listopada, radni
przyjęli apel do Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Sądu Rejonowego
wyrażający sprzeciw wobec planów likwidacji X Zamiejscowego Wydziału
Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku oraz przeniesieniu jego zasobów
do Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Treść przyjętego stanowiska:

„W związku z planami likwidacji X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg
Wieczystych z siedzibą w Kłobucku, Rada Gminy Miedźno wyraża swój
sprzeciw wobec zamiaru likwidacji oraz przeniesienia jego zasobów do
Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie
zlokalizowanego na terenie miasta Częstochowy.

Rada Gminy Miedźno reprezentując wspólnotę samorządowa mieszkańców gminy
wskazuje, że decyzja w sprawie likwidacji kłobuckiego wydziału ksiąg
wieczystych jest niekorzystna z punktu widzenia mieszkańców Gminy
Miedźno. Umiejscowienie wydziału ksiąg wieczystych w Kłobucku jest
istotne dla mieszkańców zarówno Gminy Miedźno, jak i całego powiatu
kłobuckiego.

Z zasobów X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w
Kłobucku korzystają mieszkańcy gminy jak również pracownicy Urzędu Gminy
Miedźno.

Lokalizacja X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Kłobucku jest
korzystna dla mieszkańców naszej gminy ze względu na jego bliskość od
ich miejsca zamieszkania oraz istniejące połączenia komunikacyjne.
Kłobuck jest połączony bezpośrednimi liniami komunikacji gminnej i
powiatowej z wszystkimi miejscowościami naszej Gminy. Przeniesienie
zasobów ksiąg wieczystych do Częstochowy na ulicę św. Rocha 90 w
przypadku korzystania z komunikacji publicznej wymusi na mieszkańcach
naszej gminy konieczność podroży z przesiadkami. W przypadku załatwiania
spraw urzędowych zwiększone zostaną koszty podróży służbowych.

Rada Gminy Miedźno pragnie zauważyć, że z instytucji tej korzystają
również osoby starsze z ograniczoną sprawnością dla których dojazd do
nowej lokalizacji wydziału ksiąg wieczystych znajdującej się w
Częstochowie, będzie związany utrudnieniami komunikacyjnymi i
ograniczeniem dostępu do tej placówki.
Istnieją również różnice w oczekiwaniu na dokonanie wpisu w KW w
wydziale kłobuckim i częstochowskim, obecnie czas oczekiwania na
dokonanie wpisu w księgach wieczystych w częstochowskim wydziale ksiąg
wieczystych jest 2-3 krotnie dłuższy niż w wydziale kłobuckim, z czego
wynika, że likwidacja X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z
siedzibą w Kłobucku przyczyni się do przedłużenia postępowań dla
mieszkańców naszej gminy jak i innych osób korzystających dotychczas z
zasobu prowadzonego w Kłobucku.

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Miedźno zwraca się do Ministra
Sprawiedliwości o podjęcie decyzji o pozostawieniu wydziału ksiąg
wieczystych w Kłobucku.”

Skip to content