Menu Zamknij

Kondycja finansowa samorządów. Jesteśmy ponownie w czołówce regionuGmina Miedźno wypadła najlepiej w powiecie kłobuckim w rankingu
samorządowego pisma „Wspólnota”, które tym razem badało sytuację
finansową samorządów w latach 2020-2022. Analizie poddana została
wartość nadwyżki operacyjnej gmin.

Opublikowany 21 listopada ranking przedstawia wskaźnik nadwyżki
operacyjnej netto. Uwzględnia nie tylko różnicę między wielkością
bieżących dochodów i bieżących wydatków, ale także wielkość spłat
wcześniejszego zadłużenia. Autorzy zestawienia prezentują wartości
średnie tego wskaźnika budżetowego z ostatnich trzech lat.– Nie ma lepszego wskaźnika obrazującego kondycję JST niż poziom
nadwyżki operacyjnej. To jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących
sytuację finansową jednostki samorządowej. Decyduje o możliwościach
rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe
przedsięwzięcia po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych –
argumentują.

Jak przedstawiają, bez względu na zróżnicowane czynniki wpływające na
wielkość nadwyżki, w krótkiej i średniej perspektywie wielkość nadwyżki
operacyjnej mówi nam o swobodzie, jaką ma samorząd w planowaniu swoich
polityk rozwojowych.

Zgodnie z analizą poziom nadwyżki operacyjnej na przestrzeni trzech
ostatnich lat budżetowych był pośród gmin powiatu kłobuckiego najwyższy
właśnie w naszej gminie. Wyniósł on średnio 624,47 zł na każdego
mieszkańca.

Oto jak przedstawia się wskaźnik w kolejnych gminach powiatu
kłobuckiego:

1. Miedźno – 624,47
2. Lipie 574,44
3. Panki 451,58
4. Krzepice 390,47
5. Popów 386,67
6. Przystajń 360,47
7. Kłobuck 232,06
8. Opatów 158,80
9. Wręczyca Wielka 139,40

Skip to content