Menu Zamknij

Nawet 7 tysięcy złotych wsparcia dla najzdolniejszych uczniów

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty
PLUS – I edycja”. Jest on dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych, a
aplikacje można składać do 13 grudnia.

25 września Sejmik Województwa Śląskiego przyjął regulamin przyznawania
tychże stypendiów. Są one finansowane z unijnych pieniędzy w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu państwa oraz budżetu
samorządu województwa. Projekt przewiduje wsparcie aż dla tysiąca osób.

Kto może się o nie ubiegać? Uzdolnieni uczennice i uczniowie  szkół
ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników i szkół
branżowych I stopnia, szkół artystycznych działających na terenie
województwa śląskiego.

Program stypendialny skierowany jest do uzdolnionych uczniów
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem uczennic i uczniów z niepełnosprawnościami. Wsparcie
będzie przyznane (to nowość w porównaniu do poprzednich projektów)
uczniom, w rodzinie których dochód na osobę nie przekracza 2359 zł. Dla
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 16 lat lub dzieckiem z
orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności
kryterium dochodowe będzie wyższe – 2674 zł na osobę.

Kryteriami obowiązkowymi dla wszystkich uczennic i uczniów są:

– pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej na terenie województwa
śląskiego;
– dochód w rodzinie ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny,
który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który
przyznawane jest stypendium, nie przekroczył kwoty 2 359,00 zł lub 2
674,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do
ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o
umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności);
– uzyskanie średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów na
poziomie:

-> klasa 1 – średnia na poziomie minimum „5,00”,
-> klasy 2-4 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego oraz szkół
artystycznych – średnia na poziomie minimum „4,75”,
-> klasy 2-5 w przypadku uczniów szkół zawodowych– średnia na poziomie
minimum „4,75” lub uzyskanie tytułu laureata/finalisty
olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad.

Kryteriami dodatkowymi, za które przyznawane będą dodatkowe punkty,
będą:

– tytuł laureata/finalisty konkursu/olimpiady/turnieju;
– status uczennicy/ucznia z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wymaganej dokumentacji są
dostępne na stronie projektu -> https://efs-stypendiaplus.slaskie.pl

Skip to content