Menu Zamknij

Konkurs „Partnerstwo dla Wolontariatu”, edycja 2024! – zostań Partnerem i rozwijaj z NIW wolontariat systematyczny

Narodowy Instytut Wolności zaprasza do składania wniosków w konkursie „Partnerstwo dla
Wolontariatu”, edycja 2024. Konkurs jest realizowany w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego
Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Strategicznym
celem Programu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do
systematycznego angażowania się obywateli w wolontariat. Nabór wniosków trwa od 29 kwietnia
2024 do 21 maja br. do godziny 16:00.
„Partnerstwo dla Wolontariatu”, edycja 2024 to nowa odsłona konkursu. Dzięki zaangażowaniu
Agnieszki Buczyńskiej Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, konkurs „Partnerstwo dla
wolontariatu”, edycja 2024 został poprzedzony procesem otwartych konsultacji z NGO. Umożliwiły one
wprowadzenie do regulaminu konkursu cennych uwag i spostrzeżeń, które zostały zgłoszone przez
organizacje pozarządowe z całej Polski.
Strategicznym celem Rządowego Programu Korpus Solidarności jest wsparcie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do
systematycznego angażowania się obywateli w wolontariat.
Celem konkursu jest wybór 16 Partnerów Regionalnych oraz 28 Partnerów Lokalnych Korpusu
Solidarności, którzy realizować będą zadania w latach 2024 – 2026. Zadaniem wybranych organizacji
będzie pośrednictwo w działaniach wolontariackich, prowadzenie działań promujących wolontariat,
szkoleń, poradnictwa oraz współpracy w realizacji Programu w zakresie kształtowania i wspierania
lokalnego rozwoju wolontariatu systematycznego.
W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań
określonych w Programie, oraz propozycje działań zaproponowanych przez Wnioskodawcę. W ramach
realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Oferty należy składać wyłącznie w
formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
Organizacje ubiegające się o datację na realizację zadań w charakterze Regionalnego Partnera
Programu (Priorytet 1) mogą ubiegać się o dotację max. w kwocie 356 570, zł, natomiast organizacje
ubiegające się o datację na realizację zadań w charakterze Lokalnego Partnera Programu (Priorytet 2)
mogą ubiegać się o dotację max. w kwocie 156 000 zł.
Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od czerwca 2024 do grudnia 2026 roku. W ramach
dotacji, wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i
adresowane do grup odbiorców określonych w Programie. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w
czerwcu 2024 r.
Narodowy Instytut Wolności zapraszamy również do udziału w Webinariach informacyjnych dla
Wnioskodawców pt. Jak przygotować wniosek w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu”, które
odbędą się 8 maja br. w godz. godz. 10:00 – 12:00 oraz 13 maja br. w godz. 13:00 – 15:00.

Szczegóły i Regulamin zwarte są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności w lokalizacji:

https://niw.gov.pl/rozpoczecie-naboru-w-otwartym-konkursie-ofert-partnerstwo-dla-wolontariatu-edycja-2024/

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Zielińska
Starszy Specjalista Biuro Komunikacji i Promocji
22 468 44 56 | media@niw.gov.p

Skip to content