Menu Zamknij

Pismo Wspólnota potwierdziło znakomitą politykę inwestycyjną Gminy Miedźno

Gmina Miedźno znakomicie wypadła w najnowszym rankingu „Liderzy
Inwestycji” pisma Wspólnota za lata 2020-2022 w kategorii gmin
wiejskich. Przez ostatnie trzy lata inwestowaliśmy co roku średnio
niemal 1400 zł na każdego mieszkańca! A był to przecież trudny czas
pandemii.

W tegorocznym zestawieniu Gmina Miedźno sklasyfikowana została pośród
1513 samorządów z kategorii gmin wiejskich na 334 miejscu w kraju. W
porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem awansowaliśmy aż o 117 pozycji!

Średnie wydatki inwestycyjne naszego samorządu, w przeliczeniu na głowę
mieszkańca, wyniosły w badanym okresie 1399,94 zł. Warto podkreślić, że
wzrosły aż o 352,50 zł!

1. Popów – 1403,76 zł
2. Miedźno – 1399,94 zł
3. Przystajń – 1069,54 zł
4. Panki – 992,04 zł
5. Lipie – 945,30 zł
6. Krzepice – 621,37 zł
7. Kłobuck – 514,24 zł
8. Opatów – 490,43 zł
9. Wręczyca Wielka – 242,76 zł

Metoda rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę brano
całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w
tym przypadku 2020–2022).

Skip to content