Menu Zamknij

Pomoc żywnościowa – 2024

 

Kryteria uprawniające do skorzystania z pomocy:

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

 1. Rodzina/osoba znajduje się w trudnej sytuacji życiowej określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm lub narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa itp.)

2. Dochód rodziny/osoby netto nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 2056,40zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1590,00zł dla osoby w rodzinie

 W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłaszanie się do tut. Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarujące (np. odcinek ZUS lub KRUS z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc) w celu otrzymania skierowania.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ułańska 25 lub pod numerem telefonu: 34 311 40 00 lub 34 311 40 06 w godzinach pracy Ośrodka.

Liczba osób kwalifikowanych: decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Skip to content