Menu Zamknij

Ruszyła końcowa sprzedaż węgla. Pobierz wniosek

Gmina Miedźno informuje ruszyła sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminę, sprowadzonego w ramach preferencyjnej ceny zakupu.

Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych. Takie zmiany wprowadza podpisana 27 kwietnia 2023 roku przez prezydenta RP nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.NOWY WNIOSEK O ZAKUP PALIWA STAŁEGO -> https://tiny.pl/chhrk

Zmiany w ustawie zakładają:

– wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla; mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 roku.

– brak limitu ilościowego; zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

– węgiel dla mieszkańców innych gmin; zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego.

Do sprzedaży końcowej pozostało : 215360 kg ekogroszku oraz 47620 kg orzecha.

Węgiel będzie można kupić za 1700 zł brutto.

Nowe wnioski będzie można składać od 15 maja 2023 do 30 czerwca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów jakimi dysponuje gmina.

NOWY WNIOSEK O ZAKUP PALIWA STAŁEGO -> https://tiny.pl/chhrk

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym drugim przypadku powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wypełniony wniosek prosimy dostarczyć na adres:

– Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno;
– ePUAP: /8sm57mpm7e/skrytka

Skip to content