Menu Zamknij

Zielona przestrzeń. W Borowej powstanie tężnia solankowa

Kilka dni temu informowaliśmy o pozyskaniu 250 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Zielona przestrzeń” na rewitalizację terenu rekreacyjnego w Borowej. Dziś przedstawiamy projekt bardziej szczegółowo.

Zadanie przewiduje między innymi budowę tężni solankowej, która, mamy nadzieję, będzie przyciągać do nowej przestrzeni mieszkańców i turystów. Bez wątpienia będzie to element wyróżniający, gdyż w najbliższej w okolicy nie ma jeszcze takiego obiektu.

Konkurs, do którego aplikowaliśmy, przewiduje udział w realizacji przedsięwzięcia lokalnej społeczności. Zarówno Sołtys, członkowie Rady Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Borowej, jak i także inni
mieszkańcy miejscowości, zadeklarowali już swój udział w pracach. Zaangażowani będą w uprzątnięcie terenu oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Teren, który chcemy zagospodarować, jest obecnie obszarem luźnej zieleni parkowej, z niewielkim zbiornikiem wodnym w jego centralnej części i leży tuż przy Białej Okszy. By podnieść jego atrakcyjność, już w ostatnich kilku latach wykonaliśmy bulwary i plażę. Na obszarze brak jest jednak infrastruktury, która umożliwiałaby osobom odwiedzającym spacery po terenie oraz odpoczynek.

W ramach zadania zaplanowaliśmy więc uporządkowanie terenu, budowę ścieżek o nawierzchni z klińca kamiennego oraz schodów z prefabrykowanych bloków betonowych łączących ścieżkę z istniejącym
chodnikiem, zakup i montaż obiektów małej architektury, jak ławki i stojaki na rowery oraz zakup i montaż tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami. Nasadzone zostaną także nowe drzewa liściaste w ilości 34 sztuk.

-Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do spędzania wolnego czasu, przy wykorzystaniu naturalnej charakterystyki terenu. Podniesienie atrakcyjności tego miejsca przyciągnie większą liczbę okolicznych mieszkańców, jak i również turystów, spacerowiczów i rowerzystów, umożliwiając im korzystanie z walorów, jakimi niewątpliwie jest znajdujący się tam zbiornik wodny oraz projektowana tężnia solankowa. W okolicznych miejscowościach brak jest takiej atrakcji – zaznacza wójt Piotr Derejczyk.

Skip to content