Menu Zamknij

Informacja dot. wyboru Ławników 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie i Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie zwrócił się pismem nr Adm-0130-3.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. do Rady Gminy Miedźno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

– do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 1, w tym do Sądu Pracy – 0

– do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 1, w tym do Sądy Pracy – 0

Dodatkowe informacje w załącznikach.

Skip to content