Aktualności

Bezpłatne Badanie Ostrości Wzroku

Zapraszamy mieszkańców Gminy Miedźno na bezpłatne badanie wzroku, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2017 r. od godz. 14 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie przy ul. Filipowicza 5.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Miedźno zawiadamia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z 2006 r. z późn. zm.)

Nowe zasady usuwania drzew i krzewów!!!

W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, iż z dniem 17 czerwca 2017 r. ulegają zmianie zasady wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Dla mieszkańców
Dla turystów
Dla inwestorów
herb gminy Miedźno

Urząd Gminy Miedźno

ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno

Tel.34 3178100, 34 3178010
34 3178067, 34 3178077
Fax:34 3178030
Email:ug(at)miedzno(dot)pl
Godziny otwarcia:
pon.7.30 - 15.30
wt.7.30 - 18.00
sr.7.30 - 15.30
czw.7.30 - 15.30
pt.7.30 - 13.00