Aktualności

Do końca 2021 roku należy wymienić ponad 10-letnie piece centralnego ogrzewania

Jak oszacowały władze województwa śląskiego, ponad połowa zanieczyszczeń powietrza na tym obszarze pochodzi z gospodarstw domowych. Zła jakość powietrza, zwłaszcza w szczycie sezonu grzewczego, zainicjowała podjęcie już w 2017 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego tzw. uchwały antysmogowej, której...

Gmina Miedźno zrealizuje największą w Polsce inwestycję oświetleniową w formule PPP

14 stycznia br. gmina Miedźno i spółka IZIM podpisały umowę na unowocześnienie oraz znaczną rozbudowę infrastruktury oświetleniowej. W wyniku zawartego kontraktu w ciągu dwóch lat na terenie gminy Miedźno powstanie blisko 1900 opraw LED. Oświetlą one 74 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich....

Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" zaprasza do wypełnienia ankiety potrzeb obszaru LGD w nadchodzącej prognozie unijnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny”, która swoim zasięgiem obejmuje gminy: Miedźno, Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej...

Dla mieszkańców
Dla turystów
Dla inwestorów
herb gminy Miedźno

Urząd Gminy Miedźno

ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno

Tel.34 3178100, 34 3178010
34 3178067, 34 3178077
Fax:34 3178030
Email:ug@miedzno.pl
Godziny otwarcia:
pon.7.30 - 15.30
wt.7.30 - 18.00
sr.7.30 - 15.30
czw.7.30 - 15.30
pt.7.30 - 13.00